صندلی داغ Cover Image
صندلی داغ Profile Picture
1003 کاربران
کاربران
ali Profile Picture
ali
ali Profile Picture
ali
s Profile Picture
s
NDB Profile Picture
NDB
ViI Profile Picture
ViI
Del Profile Picture
Del
ح Profile Picture
ح
A~J Profile Picture
A~J
ana Profile Picture
ana
Rz Profile Picture
Rz
AVA Profile Picture
AVA
Ali Profile Picture
Ali
m.y Profile Picture
m.y
AD Profile Picture
AD
mk Profile Picture
mk
درباره

يكی از دوستان بر روی صندلی داغ می نشیند و پاسخگوی سئوالات دوستان دیگر می شود.
نکته: صندلی از روز *شنبه ساعت 10/30 * شروع
روز *یکشنبه ادامه ...*
و در روز *دوشنبه ساعت 16/30 * به پایان میرسد...