فیسکوب ایرانیان - hedie - ๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


1354191052449790_thumb.png 1354357248998393_thumb.jpg 1354191098985837_thumb.jpg 14832227605692273924.jpg
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑
مدت زمان عضویت: 6 سال و 8 ماه و 18 روز و 7 دقيقه قبل
” او ” هـای جـهـان یـا قـبـل از تـو عـاشـق ی... [درباره]
شایـــد روزی بفهمـــد بــه خــاطـــرش از چــ... [علاقه]
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ فریاد می زند:

8646
نام کاربری: hedie
نام واقعی: ๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

سلام اینجا چرا اینجوری شده؟
پیام خصوصی رو کجا میشه دید؟

6

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

ترک میکنم و تنهایت میگذارم....


تا بیش از این انرژی ات را صرف نکنی برای....


صادقانه دروغ گفتن خالصانه خیانت کردن


و عاشقانه بی وفایی کردن....


و هر چه بیشتر خودت را از چشمم انداختن...!!!!


و چه حس پوچی بود این که میپنداشتم...


لایق اعتمادی....

8

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

♪♪♫♥حواستـــ هَستـــ؟
پـــآییز استـــ ...
کَم کَم فـــِکر ِ بَرفـــ و بورآن بـــآش ...
شآید کَسی تَمــآم ِ گــِریهـ هــآیَش رآ
برآی ِزمستـــآن گٌذآشتهــ بآشَد.......♥♫♪♪

6

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

بَعــضـــیـ فَقــَــط رَهْـــگُـذرنـــد

از هَمـــــــان اولْ...

میـ آینـــــــد کِهـ برونـــد

میـ آینــــــــد کِهـ نمانــنـد

یـــــادتْ بـــاشَـد

هیچــــ وقـــتْ دل نبندی به بودنـِشــــــانــْــ !!!

چــون وقتــــــی بــــرَونــْـد

تــــــو میـ مانـــی و دلی کِهـ

دیگـــــر تــــــا اَبـــَــد

دل نمیـ شــــود برایــَـتْ........

3

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

نمـےـבآنـــґ مـےـבآنــے یــ ـــآ نـﮧ ... ؟!

لـحظـ ﮧ ے تـولـבِ مـטּ بــﮧ همـــــآטּ ثآنیـﮧ اے بـرمـےگـرבב ...

کــﮧ تـو بـرآے اولیـטּ بـآر بــﮧ مَــטּ گفتـے ...

בפسـتــ בآرَمــــــــ

2

این مطلب را پسند کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

اگر عشق ، عشق باشد


زمان ، حرفی بی معنی است.

6

این مطلب را پسند کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

نقــاش بـاشـے! چـقــدر می گیـرے بیایے و صفحه هاے سیاه دلم را رنـگ کنے ؟ بـعـــد بـرای دیــوار اتاق دلـــم یــــک روز آفتابے بکشے که نــــور آفتـــاب تا میـانه اتاق آمــــده باشد راستـــــے مـــטּ روی صـــورتــم یـــک خنــــــده می خـــواهـــم ... نــرخ ِ خـنـــــده که گـــــران نیســــت ؟

3

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

ایـ ـن روزا هـ ـمـ ـش عـ ـذابـ ـه و هـ ـمـ ـش دلــ ـم مـ ـیـ ـگـ ـیـ ـره! ایـ ـن روزا تـ ـو آغـ ـوشـ ـت بـ ـودم و اشـ ـکـ ـام تـ ـورو خـ ـیـ ـس کـ ـرد بـ ـهـ ـت گـ ـفـ ـتـ ـم تـ ـمـ ـوم زنـ ـدگـ ـیـ ـم بـ ـودی... بـ ـهـ ـت گـ ـفـ ـتـ ـم دوســ ـت دارم , مـ ـنـ ـو هـ ـرگـ ـز نـ ـبـ ـر از یــ ـاد! بـ ـبـ ـیـ ـن عـ ـشـ ـقـ ـم تـ ـو آغـ ـوشـ ـت دارم از دسـ ـت تـ ـو مـ ـیـ ـرم... بـ ـایـ ـد فـ ـردا بـ ـه جـ ـای مـ ـن, تـ ـو آغـ ـوشت یـ ـه خـ ـاک بـ ـاشـ ـه... بـ ـه جـ ـای گـ ـریـ ـه هـ ـای مـ ـن , رو خـ ـاکـ ـم اشـ ـک تـ ـو بـ ـاشـ ـه!

2

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

زندگـــي در حــــــــال بارگـــــــيري است، لطفاً صـَــــبر کـُــنيد..

اينجـا سُــــرعت "خوشــــبختي" بسيار کــــم اَست...!!

تـــا "زِندگــــــــي ات "لُـود شـــــــود..."عُمـــــــــرت" تمـام شــده...
. . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶
. . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶
. . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶
. . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶
. . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶
. . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶
. . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶
.¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶
.¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
.¶¶¶¶¶¶¶. . . .¶¶. ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. ¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. .¶¶¶¶¶¶¶ . ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
. . .¶¶¶¶¶¶. ¶¶. . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
. . . .¶¶¶¶¶¶¶. . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶
. . . . . . . .¶¶. .´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . . ¶¶. . ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . .¶¶. . .´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
. . . . . . ¶¶. . . ´´´´´´´´´¶

3

این مطلب را پسند کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

وشـ ميکنمـ ودکا.. سيگار.. و مزه لبانتـــ و ... جهنمـ را شش دنگـ مي خرمـ....!

2

این مطلب را پسند کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

وقتي كه دستآن مردآنه آت رآ... به دور گردنم در خيآلم حلقه ميزني... تمآم بدنم مي شود تو... اين روزهآ.اين شبهآ...در اوج خوآستن تو... در رختخوآب قلت ميخورم...!! و مي دآنم...!ميفهمم!... كه تو در آرآمش تمآم‌ ، در كنآر او خوآبيده آي... و به جآي من...لبآنت رآ نثآر او ميكني... دلم اين چنين ميشكند....

3

این مطلب را پسند کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

خوش به حال باد گونه هایت را لمس می کند و هیچ کس از او نمی پرسد که با تو چه نسبتی دارد ! کاش مرا باد می آفریدند همانقدر بخشنده و آزاد و کاش قبل از انسان بودنت تو را برگ درختی خلق می کردند ؛ عشق بازی برگ و باد را دیده ای ؟! در هم می پیچند و عاشق تر می شوند. به خیالم نطفه ی سیـب را به وقت عشق بازی برگ و باد بسته اند...

2

این مطلب را پسند کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

+ جـ وهـَرِ خـ ودڪار تـَمـ ـآم شـُد . . . + اورآقـِـ دَفـتـَرَم تـَمـ ـآم شـُدنـ ـد . . . + بـ ـآرِشِ چـَشمـ ـآنـَم ـهـَم بــِﮧ اِِتـمـآم رِسـیـ ـد . . . + خـُدآیـــــآ!! پـَس مـَטּ ڪے تـَمـآم مـیـ ـشـَوَم ؟ ؟

1

این مطلب را پسند کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

فـآحشـﮧ بوבלּ بـﮧ ـایـטּ معنآ نیست ڪﮧ هرشب با مرבآלּ هوسباز همبستر باشے فقط کافیستـ مغزَت فآحشـﮧ بآشـב

2

این مطلب را پسند کرده اند.
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ 
๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑

هے مرد حسگرهاے شهوتتو خاموش ڪـטּ ڪمے در مورد زیبائیهاے باطـטּ یڪ زטּ فڪر ڪـטּ هر زטּ زیبایے فاحشـﮧ نیست .

3

این مطلب را پسند کرده اند.

دوستان

همه »

دوست شده ام

همه »

گروه‌ها

(25گروه)

آخرین بازدیدکنندگان

(10014دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

๑۩۞۩๑ hedie ๑۩۞۩๑ کسی رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان معرفی نکرده است.