فیسکوب ایرانیان - baharmocholo - بهــــ✿ـــــار
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


بهــــ✿ـــــار
مدت زمان عضویت: 2 سال و 8 ماه و 19 روز و 9 ساعت و 33 دقيقه قبل
من خدایی دارم که مرا مخاطب " خاص " ... [درباره]
بهــــ✿ـــــار فریاد می زند:

1195
نام کاربری: baharmocholo
نام واقعی: بهــــ✿ـــــار

بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

سُکــــوتــــــــ ...

رســا تــرین فــریــاد یک " زن " است ...

وقتی سکوتـــــ میکند ...

وقتی بحث نمیکند ...

وقتی برای به کرسی نشاندن عقایدش تلاش نمیکند ...

بــفــهــم ..!

که واقعــا آسیب دیده است ...

5

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

عـشقآ ﮯ الآن حـتـﮯ פֿـآطره همـ نمیشـ טּ!میشــטּ عقــﬤ ه!میمونن ســَرِ ﬤلـت!

3

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

مرا اینگـونـــﮧ بــــاور ڪن !!!

ڪمـﮯ تــنهـــا ….

ڪمـــﮯ بــــﮯ ڪـس....

ڪمــــﮯ از یــاבهــا رفتــــــﮧ

פֿـבاهــــم تــــرڪ مـــا ڪـرבه

نــمــیـבانـم مـــرا آیـــا گـــنـــاهــــﮯ هستـــــــ ...

4

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

| بـآید خـآلی کنمـ ـاین خودمـ رـآ کهـ پـُر شُده ـاَز |

| آهـ کِشیدَنـ هـآی بی صدآ |

4

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

درنانواییـ هَمــ صَفـِ "یکـ دانهـ ایـ "هآ جداستـ

از جُـذامـ هَمـ بدتر استـ "تنهآییـ"

6

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

چـﮧ زیبا نقش بازے مے ڪنیم ؛

و چـﮧ آساלּ پشت نقاب هایماלּ پنهاטּ مے شویم !

פـتے פֿـבا هم ،

از آفرینش چنیـטּ بازیگرانے בر פـیرت است !!!

4

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

تـَنـهـآيـَ ـم ...

مثـ ـل هـَ ـمـ ـآن مـَسجـ ـב بيـ ـن رآه ...

هـَ ـر كـہ مـے آيـَב مـُسـ ـآفـ ـر اسـ ـت ...

مـے شكـَنـَב ...

هـَ ـم نـَ ـمـازَش رآ ... هـَ ـم בلـَ ـم رآ ...

4

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

من خــُבا را בارمــ... كوله بارمـ بر בوش

سفرے مى بایــב، سفرے تا ته تنهایے محض

[هر كجا لرزیــבے، از سفر ترسیــבے، فقط آهسته بگو: [من خــُבا را בآرمـــ ]

4

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

گاهے ﺂنقـנړ زכּ مےݜۅے!

ڪﮧ جۅاب نامړנے ړا با مړנانگے مےנهے...

صفت ضعیفـﮧ ړا ړۅے نامړנ ها بایـנ گذاݜت

نـﮧ ړۅے حس ظړیف ۅ زیباے زنانـﮧ

4

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

کآش فَقَط بودی !
وَختـی بُغـض میکَردَم

بَغَلَـم میکَردی

ـآروم زیر ِ گوشَم میگُفـتی :

ببینـَم چشمـآتو

مَنو نگـآه کُن !

اَگه گـریه کُنی قَهر میکُنـَم میرمـاااااااا !

6

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

من عاشِقِ |دخترونگی| هامم

عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ...

عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ...

سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...

گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...

جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ...

چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم ...

بـــهم ریختـــنشون ...چـــیدنشـــون ... و بـــاز دوبـــاره ...

دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل

پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــندبلـــند خندیدنــامون ...

حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ...

کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگـارنگم ...

ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ...

لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ...

قهـــر کــــردنام با |مامان خانـــــوم| ...

گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ...

دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ...

مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...

نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ...

نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصــــفـــِ شبـــآ ...

نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شـــهرم

نـــه بـــا ... هـــیچیه هــــیچی ...

دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ...

4

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

@مهران
اینم شیرینی که باید میدادم!!!!!!!!!!!!

6

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

وقتی تَمــــآمِ فُحشهاے دُنيا رو نَصيبِش ميكنے !دُرُست زَمانيـــﮧ كــِـﮧ :بيشتَر از هَميشِــﮧ دِلِت بَراش تَنگ شُـــده ... !!!

7

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

در مـَـن "احســآس مُــرده است" !!

اينجـــا بـہ مـَرز بـے تـَفـاوُتـے هـا رسيـده ام

دلـَــم را ديگــر هيـــچ نمـے لرزانــد!!

در مـَـن دلهـُــره….

در مـَـن تـــرس….

در مـَـن "احســآس مُــرده است" !!

ايـن روزهـآ بــے خـيـآل خيـالـَم شـُده ام

مـُنتظرَم دنــيـا تـَمـام شـَود...!

6

این مطلب را پسند کرده اند.
بهــــ✿ـــــار 
بهــــ✿ـــــار

کــمی عـوض شدم .
دیــریست از خــداحـافظی ها غـمگین نــمیشوم .
به کـسی تــکــیه نـمیـکنم .
از کـسی انــتظار مـحبت نــدارم .
خودم بــوسه میـزنم بر دسـتانم .
ســر به زانـو هایم مـیگذارم و سـنگ صـبور خـودم
مـیشوم .
نـگران خـودم مـیشوم .
بـرای خــودم هـدیه مـیخرم .
با خـودم سـاعت ... هـا حـرف مـیزنم در دنـیای خـودم .
کـسی حـق ورود نـدارد جـز خــودم ...

5

این مطلب را پسند کرده اند.

دوستان

همه »

دوست شده ام

همه »

گروه‌ها

(6گروه)

آخرین بازدیدکنندگان

(4626دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

(3کاربر)
بهــــ✿ـــــار تاکنون 3 کاربر رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان دعوت کرده است.