فیسکوب ایرانیان - Reza-sartipi - رضا سرتیپی
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


رضا سرتیپی
مدت زمان عضویت: 5 سال و 7 ماه و 2 روز و 10 ساعت و 27 دقيقه قبل


6555
نام کاربری: Reza-sartipi
نام واقعی: رضا سرتیپی

عاشقانه ها 
عاشقانه ها

چـیـﮧ؟

چـرآ בلـتـ گـرفـتـﮧ؟

او هـمـ آבمـ اَسـتـ. . .

اَگَـر בوسـتَـتـ בآرَمـ هـایـتـ رآ نَـشـنـیـבه گـرفـتـ ، غُـصـﮧ نَـخـور . ..

اَگـر رَفـتـ ، َگِـریـﮧ نَـڪـטּ ...

یـڪـ روز چِـشـمـاﮮ یـڪـ نَـفَـر عـآشـقَـشـ مـﮯڪـنَـב . . .

یـڪـ روز مَـعـنـﮯ ڪَـمـ مَـحَـلـﮯ رآ مـﮯفَـهـمَـב

یـڪـ روز شکـــستن رآ בرڪـ مـﮯڪـنَـב . . .

آטּ روز مـیـفَـهـمَـב آه هـآیـﮯ ڪـﮧ ڪـِـشـیـבﮮ اَز تَـﮧ قَـلـبَـتـ بـوבه . . .

مـیـفَـهـمَـב شِـڪـسـتَـטּ בل آבمـ تـاوآטּ سنگیـــــــنی בآرَנ

عشق هم حال مرا نفهمید...

6

این مطلب را پسند کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

هـــــــــــــــوا ...
هــــــوای غـــــــــــــــــ ـــــــــــم است...
هــــــــــوا... هـــــوایدلتنگــــــ ــــــیست
هــــــوا... هـــــوای بغــــــــــــــــ ــــضهـای نشکستــــه است
هــــــوا... هــــــوای دل مــــــــــن است
هــــــوا... هــــــوایفـاصلــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــهاستهــــــوا... هــــوای دور بـــــــودنهـا ست
هــــــوا... هــــــوای نبــــــــــــودنتــوست
هـــــوا ...همان هوای سردیست کهبارش این باران هــــــــم
دو نفـــــــــــــــره اش نکــــــــرد
اری ... همین بـــــــاران را میگویم .. همین باران کــــــه بوی نمناک بهـــــــانه اش
بـــــــــــوی نفس های تو را به یادم می اورد
دلـــم بدجـــورتنگـــــــــــــــ است..

عشق هم حال مرا نفهمید...

4

این مطلب را پسند کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

عشق هم حال مرا نفهمید...

23

این مطلب را پسند کرده اند.

4

این مطلب را داغ کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

اشک هایم را ندیدی....

عشق هم حال مرا نفهمید...

8

این مطلب را پسند کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

عشق هم حال مرا نفهمید...

13

این مطلب را پسند کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

عشق هم حال مرا نفهمید...

15

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

عشق هم حال مرا نفهمید...

7

این مطلب را پسند کرده اند.

3

این مطلب را داغ کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

عشق هم حال مرا نفهمید...

9

این مطلب را پسند کرده اند.
رضا سرتیپی 
رضا سرتیپی
در گروه  تنهایی نوشت. 3/آذر/1393 - 23:54

عشق هم حال مرا نفهمید...

5

این مطلب را پسند کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

عشق هم حال مرا نفهمید...

10

این مطلب را پسند کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

عشق هم حال مرا نفهمید...

14

این مطلب را پسند کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

عشق هم حال مرا نفهمید...

10

این مطلب را پسند کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها

عشق هم حال مرا نفهمید...

8

این مطلب را پسند کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها


عشق را باید از مادری آموخت که به چهار فرزند معلولش رسیدگی میکند و هیچ گلایه ای هم نمیکند.

عشق هم حال مرا نفهمید...

10

این مطلب را پسند کرده اند.
عاشقانه ها 
عاشقانه ها


تـا آخـر بخـون ...

ﺑـﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﮐـﻪ ﺩﯾـﺪﻣـﺶ ﺗـﻮ ﮐﻮﭼـﻪ ﺑـﻮﺩ
ﯾـﻪ ﻟﺒـﺎﺱ ﮔـﻞ ﮔـﻠﯽ ﺗﻨـﺶ ﺑـﻮد
ﺑـﺎﻣـﻮﻫـﺎﯼ ﺑﻠـﻨﺪ ﻭ ﺧﺮﻣـﺎﯾﯽ
ﺍﻭﻣـﺪ ﻃـﺮﻓـﻢ ﻭ ﮔﻔـﺖ: ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ؟! ﻣﯿـﺎﯼ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﺑـﺎﺯﯼ ﮐﻨـﯽ ؟! ﺑﯿـﺎ ﺩﯾﮕـﻪ ...
ﺍﺯ ﭼﺸـﻤﺎﯼ ﻧـﺎﺯﺵ ﺍﻟﺘـﻤﺎﺱ ﻣـﯿﺒﺎﺭﯾـﺪ
ﺧﯿـﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿـﮏ ﺑـﻮﺩﻡ ﺍﻣـﺎ ﺩﻟـﻢ ﻟـﺮﺯﯾـﺪ
ﻫﻤـﻮﻥ ﯾـﻪ ﻧﮕـﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻋﺎﺷـﻘﺶ ﺷـﺪﻡ
3 ﺳـﺎﻝ ﺍﺯﺵ ﺑـﺰﺭﮔﺘـﺮ ﺑـﻮﺩﻡ
ﻗﺒـﻮﻝ ﮐـﺮﺩﻣـﻮ ﮐـﻠﯽ ﺑـﺎﺯﯼ ﮐـﺮﺩﯾـﻢ ....(!)
آﺧـﺮﺵ گفـت ﺗـﻮ ﺑﻬـﺘﺮﯾـﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿـﺎﯾـﯽ
ﺳـﺎﻝ ﻫـﺎ ﮔـﺬﺷﺖ ...
ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ ﺧـﻮﺩﻡ ﺗـﺎ ﻣـﺪﺭﺳـﻪ ﻣﯿـﺒﺮﺩﻣـﺶ
ﻫـﺮ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﯾـﺪﻧﺶ ﺑﯿـﺪﺍﺭ ﻣـﯿﺸـﺪﻡ
ﺍﻣـﺎ ﺍﻭﻥ ﻫﻤـﯿﺸﻪ ﻣﯿﮕـﻔﺖ: ﺗـﻮ ﺑﻬـﺘﺮﯾـﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿـﺎﯾـﯽ ...(!)
ﺩﺍﻏـﻮﻥ ﻣـﯿﺸـﺪﻡ ﮐـﻪ ﻋﺸـﻘﻢ ﻣـﻨﻮ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺻـﺪﺍ ﻣـﯿﺰﻧـﻪ ...
ﮔـﺬﺷـﺖ ﻭ ﮔـﺬﺷـﺖ ...
ﺷـﺐ ﻋﺮﻭﺳﯿﺶ ﺧـﻮﺩﻡ ﺭﺍﻫﯿـﺶ ﮐـﺮﺩﻡ
ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺧـﻮﺩﻡ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻋﺮﻭﺳﺶ ﺷـﺪ ...(!)
ﻣـﻦ ﺭﺍﻧﻨـﺪﺷـﻮﻥ ﺷـﺪﻡ
ﺧـﻮﺩﻡ ﺍﺷـﮑﺎﺷـﻮ ﭘـﺎﮎ ﻣـﯿﮑـﺮﺩﻡ
ﺑـﺎ ﭼﺸـﺎﯼ ﮔﺮﯾـﻮﻥ ﺑـﺎﺯﻡ ﮔﻔﺖ: ﺗـﻮ ﺑﻬـﺘﺮﯾـﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿـﺎﯾـﯽ
ﮔـﺬﺷـﺖ ﻭ ﮔـﺬﺷـﺖ ...
ﺳـﺎﻟﻬـﺎ ﮔـﺬﺷـﺖ ...
ﮐـﻪ ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﺳـﻪ ﻫﻤـﯿﺸﻪ ﺭﻓـﺖ
ﺑـﺎﺯ ﺧـﻮﺩﻡ ﺯﯾـﺮ ﺗـﺎﺑـﻮﺗﺸـﻮ ﮔـﺮﻓﺘـﻢ
ﻣـﯿﺪﻭﻧﺴﺘـﻢ ﺍﮔـﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿﮕـﻔﺖ: ﺗـﻮ ﺑﻬـﺘﺮﯾـﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺩﻧﯿـﺎﯾـﯽ ...(!)
ﺭﻓـﺖ ... ﻭﺍﺳـﻪ ﻫﻤـﯿﺸﻪ ﺭﻓـﺖ
ﻭ ﺣﺘـﯽ ﯾـﻪ ﺑـﺎﺭ ﻧﺘـﻮﻧﺴـﺘﻢ ﺑﻬـﺶ ﺑﮕـﻢ
آﺧـﻪ ﺩﯾـﻮﻭﻧـﻪ
آﺧـﻪ ﻻﻣﺼـﺐ ... ﻣـﻦ ﻋـﺎﺷﻘـﺘﻢ ... ﻣـﻦ ﻣﯿـﻤﯿـﺮﻡ ﻭﺍﺳـﺖ ...(!)
ﭼﺸـﺎﺕ ﻫﻤـﻪ ﺩﻧﯿـﺎﻣـﻪ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺐ ﺷـﻮﻫـﺮﺵ ﺩﻓﺘـﺮ ﺧـﺎﻃﺮﺍﺗﺸـﻮ آﻭﺭﺩ ﺩﻡ خـونمـون ...
و ﭼﺸـﺎﺵ ﭘـﺮﻩ ﺍﺷـﮏ ﺑـﻮﺩ
ﺩﻓﺘـﺮ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﻓـﺖ
ﻭﻗﺘـﯽ ﺧـﻮﻧﺪﻣـﺶ ﻣـﺮﺩﻡ ... ناﺑـﻮﺩ ﺷـﺪﻡ ... ﻧﺎﺑـﻮﺩ ...
ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺑـﻮﺩ: ﺩﺍﺩﺍﺷـﯽ ... ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺷـﺘﻢ
ﻋﺎﺷـﻘﺖ ﺑـﻮﺩﻡ ...
ﺍﻣـﺎ ﻣﯿﺘـﺮﺳﯿـﺪﻡ ﺑﻬـﺖ ﺑﮕـﻢ ...(!)
ﻣﯿﺘـﺮﺳﯿـﺪﻡ ﺩﺍﺩﺍﺷـﯽ ...
ﺍﻣﯿـﺪ ﻭﺍﺭﻡ ﺯﻭﺩﺗـﺮ ﺍﺯ ﺗـﻮ ﺑﻤـﯿﺮﻡ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻮ ﺑﺨـﻮﻧﯽ ...

عشق هم حال مرا نفهمید...

8

این مطلب را پسند کرده اند.

دوستان

دوست شده ام

گروه‌ها

(8گروه)

آخرین بازدیدکنندگان

(7853دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

رضا سرتیپی کسی رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان معرفی نکرده است.