فیسکوب ایرانیان - 95_ABAN_21 - 95_ABAN_21
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


95_ABAN_21
مدت زمان عضویت: 2 سال و 9 ماه و 3 روز و 11 ساعت قبل

95_ABAN_21 فریاد می زند:

353
نام کاربری: 95_ABAN_21
نام واقعی: 95_ABAN_21

95_ABAN_21 
95_ABAN_21

مرا یاد نمے ڪند ...
و باز دلم بے رحمانـہ مے خواهدش
چـہ غرور بے غیرتے دارے ، اے دل من ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

5

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

عشق ...
آن بغض عجیبیست ڪـہ از دورے یار
نیمـہ شب بین گلو ماندہ و جان مے گیرد ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

3

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

جاے خلوتے میخواهم
و صداے تو را ڪـہ دائم بگوید
دوستت دارم ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

3

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

آرام تر بگو
دوستت دارم هایت را
بیا نزدیڪ تر ، میخواهم صداے
گرم نـ؋ـس هایت دیوانـہ ام ڪــند ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

2

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

حر؋ هایے دارم
ڪـہ شعر نمے شوند
اما من ؋ـقط
شعر بلدم
حالا چـہ خاڪے
بر سر آن حر؋ ها بریزم
نمے خواهم خیلے سادہ بگویم
"دوستت دارم"
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

2

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

یڪ دوستت دارم بگو ...
حال ڪلمات خوب شود ، میخواهم بنویسمت ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

1

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

شاید ڪسے شبیـہ تو پیدا شود ولے ...
دیگر ڪسے شبیـہ من عاشق نمے شود ...!
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

2

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

هرچـہ مے گردم ، معنے نگاهت
در هیچ ؋ـرهنگ لغتے پیدا نمے شود ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

1

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

شهامت میخواهد
دوست داشتن ڪسے ڪـہ
شاید هیچوقت و هیچ زمان سهم تو نخواهد شد ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

1

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

قلب من
مؤدب است ، اگر بخواهے بروے
حتما براے خداحاـ؋ـظے خواهد ایستاد ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

1

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

گاهے ...

صداے پاهایت را....
از ان ڪوچـہ تاریڪے ڪـہ ...
در یادم ماندہ ...
میشنوم ...
بـہ یادم هجوم میبرم ...
تا دوبارہ ببوسمت ....
ولے تا من بـہ خودم بیایم ، گذشتـہ اے ...!
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

95_ABAN_21 
95_ABAN_21

شڪ ندارم
جنگ جهانـیِ سوم
بر سـر تصر؋
چشم هاے توست
و آنگـاـہ مَـن
نـہ هیتلـرم ڪـہ ڪم بیاورمـ
و نـہ اتحـادِ جماهیـر احمق ها
تنهـا بـہ اتـ؋ـاق یڪ قلب عاشـق
؋ـتح میڪنـم دنیاے نگاهت را ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

1

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

دل بـہ هیچ
عشقے نمے بندم خیالت جمع جمع
از تمام شهر دل ڪندم خیالت جمع جمع ...

آینـہ گاهے برایم نقش بازے مے ڪند
من بـہ رویش هم نمے خندم خیالت جمع جمع ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

1

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

گرگ ِ چشمانت تمام ِ لحظـہ هایم را درید
بعد ِ تو غرق بـہ خون ، چون صید ِ بے جان ماندہ ام ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

1

این مطلب را پسند کرده اند.
95_ABAN_21 
95_ABAN_21

آمدنت عاشقم ڪرد ، ر؋ـتنت شاعرم ...
برگرد ، این حر؋ـها بدون تو شعر نمے شود ...
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

1

این مطلب را پسند کرده اند.

گروه‌ها

آخرین بازدیدکنندگان

(1257دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

95_ABAN_21 کسی رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان معرفی نکرده است.