حرفای ناگفته Cover Image
حرفای ناگفته Profile Picture
482 کاربران

#سردار #شهادتت #مبارک
#انتقام_سخت

image
پسند

#زندگی مثل آرایشگاه رفتنه ....
تو بهش میگی چی میخوای؟! ولی اون هر کاری دلش میخواد میکنه

پسند

عروسکی که در پنج سالگی خراب شد
و کلی غصه اش را خوردیم، در ده سالگی دیگر اصلا مهم نیست

نمره امتحانی که در دبیرستان کم شدیم و آنقدر به خاطرش اشک ریختیم
و روزگارمان را تلخ کرد، در دوران دانشگاه هیچ اهمیتی ندارد و کلا فراموش شد

آدمی که در اولین سال دانشگاه آنقدر به خاطرش غصه خوردیم و اشک ریختیم
و بعد فهمیدیم ارزشش را نداشته و دنیایمان ویران شد،
در سی سالگی تبدیل به غباری از یک خاطره دور دور شده که حتی ناراحت‌مان هم نمی‌کند

و چکی که برای پاس کردنش در سی سالگی آنقدر استرس و بی خوابی کشیدیم،
در چهل سالگی یک کاغذ پاره بی ارزش و فراموش شده است

پس یقین داشته باش که مشکل امروزت، اینقدرها هم که فکر میکنی بزرگ نیست!
این یکی هم حل می شود، میگذرد و تمام می‌شود...

غصه خوردن برای این یکی هم همان قدر احمقانه است، که در سی سالگی برای خراب شدن عروسک پنج سالگی ات غصه بخوری!

همه مشکلات، همان عروسک پنج سالگی است... شک نکن!

image
پسند

یار بیگانه نگیرد هر که دارد یار خویش --------------- ای که دستی چرب داری پیشتر دیوار خویش

پسند

از ی سنی ب بعد جرات و جسارت جاشو میده ب امنیت طلبی
همون جاس ک از بقیه فرار میکنی

پسند

انکس که نداند و نداند که نداند ابدالدهر در جهل مرکب بماند.

پسند
درباره

حرفای ناگفته خودم !!!