فیسکوب ایرانیان - hamid480 - حمید رضا
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


حمید رضا
مدت زمان عضویت: 5 سال و 7 ماه و 10 ساعت و 16 دقيقه قبل
ورزش کوهنوردي . [درباره]
مطلب خوندن تو فیس . [علاقه]

5836
نام کاربری: hamid480
نام واقعی: حمید رضا

حمید رضا 
حمید رضا


خدایـــــا ...!!
مدعیان رفاقت ، هر کدام تا نقطه ای همراهند ...
عده ای تا مرز منفعت ...
عده ای تا مرز مال ...
عده ای تا مرز جان ...
عده ای تا مرز آبرو ...
و همگان تا مرز این جهان ...
تنها تویی که همواره می مانی ... !

رهـــــایم نـکن . . .

1

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا

2

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا

ببین بی جهت نیست که من ناامیدم تو اوج جوونی به پیری رسیدم
ببین بی جهت نیست که کم بی قرارم دیگه بیشتر از این تحمل ندارم
ببین بی جهت نیست که بغضم شکسته میدوی په کردی با این خوبه خسته
ببین بی جهت نیست که چشم انتظارم آخه من که جز تو کسی رو ندارم
من از تو یه بارم محبت ندیدم تو شاید ندونی که من چی کشیدم
من انقدر غریبم که گفتن نداره تو خوش باش عزیزم تو و من نداره
من از تو یه بارم محبت ندیدم تو شاید ندونی که من چی کشیدم
من انقدر غریبم که گفتن نداره تو خوش باش عزیزم تو و من نداره
تو و من نداره …
غم رفتنت بود که بی طاقتم کرد یه روز ساده رفتی یه روز ساده برگرد
ببین بی جهت نیست که چشم انتظارم آخه من که جز تو کسی رو ندارم
غم رفتنت بود که بی طاقتم کرد یه روز ساده رفتی یه روز ساده برگرد
ببین بی جهت نیست که چشم انتظارم آخه من که جز تو کسی رو ندارم
من از تو یه بارم محبت ندیدم تو شاید ندونی که من چی کشیدم
من انقدر غریبم که گفتن نداره تو خوش باش عزیزم تو و من نداره
من از تو یه بارم محبت ندیدم تو شاید ندونی که من چی کشیدم
من انقدر غریبم که گفتن نداره تو خوش باش عزیزم تو و من نداره
تو و من نداره …

حمید رضا 
حمید رضا

سلام . چه شلوغه امروز دوستان همه اومدن خداروشکر

2

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا


سلام پریسا

6

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا


یکم از این گربه یاد بگیریم ...
واسه رسیدن بهش باید سختی و درد و مشکلاتو تحمل کنی ...
~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•♥~•

5

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا


سکوت گورستان رامیشنوى؟
دنیا ارزش دل شکستن را ندارد
میرسد روزی ک هرگز در دسترس نخواهیم بود
خاک آنتن نمیدهد ک نمیدهد!
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ غصه ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯼ؟

5

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا


ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ « ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ » ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ
ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﯿﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ...
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ نیست
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺑﺎ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻔﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
ﻧﯿﺴﺖ...
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : " ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺷﻪ " ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ 3 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ , ﮔﻞ ﺁﺭﺍﯾﯽ 5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ,
ﻣﺮﺍﺳﻢ 100 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ...
« ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ »
ﯾﻌﻨﯽ : ﺻﺪﺍﻗﺖ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﺁﺯﺍﺩﯼ , ﺁﮔﺎﻫﯽ ,
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ، ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﺻﺤﻴﺢ
یعنی ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎ...
« ازدواج » ﻳﻌﻨﻲ : ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻴﺎﻧﺖ،
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺑﺪ !!!!
اﺯﺩﻭﺍﺝ
ﯾﻌﻨﯽ : ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ « ﻋﺎﺷﻖ » ﺑﺎﺷﯽ....

5

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا

3

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا

2

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا


زن باس این طوری باشه

اول اینکه با امکانات کم بسازه

دوم اینکه تو یه وجب جا این مدلی خوشو جا کنه

سوم اینکه جوری چپه بشه رو سینه شوهرش که انگار امن ترین و بهترین جاست برای تیکه دادن

اصن زن اگه این مدلی نباشه خر است

من دیگ حرفی ندارم

2

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا

داشتم ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯿﻮﻣﺪﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
ﯾﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻭ ﺻﺎﻑ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﯽ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﺮﯾﻨﻦ ﺗﻮ ﺳﻮﺭﺍﺧﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮﺍﻟﺖ...!!!

2

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا

در مصر باستان مردم مشغول عبادت بودند که فرعون وارد شد. تمامی حاضرین به خاک افتاده و تعظیم کردند، به جز یک نفر که درگوشه‌ای ایستاده و با لبخند دیگران را نظاره می‌کرد!
فرعون برآشفت و فریاد زد: کیست آن گستاخ که جرأت نموده تمام عظمت مصر را به مسخره گرفته و ما را نادیده انگارد؟

کاهن اعظم آهسته در گوش او گفت: بچه مشهد است و به گنده‌تر از شما هم باج نمی‌دهد!
فرعون از جای خود نیم‌خیز شد و در چشمان او خیره شد و دست‌هایش را به سمتش دراز کرد و گفت: نوکرتم

4

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا

یه روز پیرمردی تخم عقابی یافت و آن را در لانه مرغ گذاشت،عقاب که بزرگ شد
.

.

.

.
هم جوجه مرغ ها را خورد هم خود مرغ را خورد! هم پیرمرد را خورد!! و هم رید تو داستان اموزنده ما رفت!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.کجا میای پایین میگم رید تو داستان رفت

2

این مطلب را پسند کرده اند.
حمید رضا 
حمید رضا

با دوستم رفته بودیم طبقه بالا یه کافی نت. داشتیم خودمونو تیکه پاره میکردیم تا بفهمیم منابع تحقیقمونو ار کجا پیدا کنیم !
بعد یه دختره از راه رسیده میگه:
چرا جوجولیش نمیکنین؟
بهش گفتیم : چیکارش نمیکنیم؟
میگه : جوجولی !... از جوجولی دات سُم...
یعنی نسل به نسلمون اومد جلو چشممون اما بازم نفهمیدیم.
تا خودش اومد نوشت : Google.com
دوستم خودشو از طبقه بالا پرت کرد پایین
منم هنوز بستریم. حمله عصبی شوخی که نیست !!!
))))

3

این مطلب را پسند کرده اند.

دوستان

دوست شده ام

گروه‌ها

آخرین بازدیدکنندگان

(3514دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

حمید رضا کسی رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان معرفی نکرده است.