فیسکوب ایرانیان - 32722 - majid
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


majid
مدت زمان عضویت: 1 سال و 3 ماه و 21 روز و 3 ساعت و 58 دقيقه قبل
کس نمیداندکدامین روزمی آید کس نمیداندکدامین ... [درباره]

98
نام کاربری: 32722
نام واقعی: majid

majid 
majid

آه ای روزگارم چه کنم که عاشق زارم کردی ودگرنمیدانم بکدامین وفایادش کنم بکدامین عشق عاشقش شوم بکدامین نامردروزگار باورش کنم که چنین آشفته وپریشانم کردی افسوس ............................ تقدیم به تمام اونایی که دلشون شکسته تقدیم به سرایه داران عشق وزیبایی

2

این مطلب را پسند کرده اند.
majid 
majid

زندگی رسم خوشایندیست زندگی بال وپری داردباوسعت مرگ زندگی پرشی دارداندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت ازیادمن وتوبرود زندگی حس غریبی ست که یک مرغ مهاجرداردزندگی سوت قطاریست که درخواب پلی می پیچد زندگی گل بتوان ابدیست زندگی ضرب زمین درضربان دلهاست زندگی هندسه ساده تکرارنفس هاست هرکجاهستم آسمان مال من است پنجره فکرهواعشق زمین مال من است آری زندگی زیباست زندگی آتش گهی دیرنده پابرجاست گربی افروزیش رقص شعله اش درهرکران پیداست ورنه خاموش است وخاموشی گناه ماست

2

این مطلب را پسند کرده اند.
majid 
majid

زیرگنبدکبودقصه گوی عاشقی زندونی بودقصه هاش قصیده بودغصه هاش رسیده بودخط خطی روجزوه هاش پاپتی شاه وگداش همه سردرگموگیجه همه پوچ وهمه هیچ توتمام قصه هاش لابلای غصه هاش رنگ آفتابش پریده است پشت رستمش خمیده است کوچه هاش پس کوچه دارداماهیچ رهگذری نیست بس که دیواراش بلندن کسی چشمش به دری نیست قصه گوقصه را وادا دادهمه روتوقصه جادادروی چشماشوگرفت اماچشماش کورنمیشدهمه روتوقصه جاداداماقصه اش جورنمیشدشهرقصه روشلوغ کردپراز راست ودروغ کردقصه گوقصه رو وادادتک سواراسبشوبردن پهلوان حقشوخوردن آرزوی مادرها روجوانها بخاک سپردن تک سوارپای پیاده پهلوان حقشو داده دیو قصه ش مهربون پریاش ابرو کمون نه اسارتی براهه نه اسیری ته چاهه خنجراش برنده نیستن ببراش هم درنده نیستن باغچه ها بی باغبون کفترا بی آب ودون عاشقا خونه بدوش درکمین می فروش القرض آخرکارتوی زندون پای دار

5

این مطلب را پسند کرده اند.
majid 
majid

کوله بار عشق تو را من میگذارم برزمین بارعشق توبردوش کشیدن سنگین است جان فرساست درزیراین کوله بارسنگین شکسته ام خسته ام وخستگی روحم ازصبوری عشقم بزرگتراست درگلویم آنچنان بغضی نشسته که هیچ گریه ای سربازش نمیکندروبروی دری گشوده به ناکجای نشسته ام تمام زندگیم چون آینه یی دردستم میشکندواینگونه است که زندگی میگذرددرهرگذری چاهی درکمین وبدنبال آن افتادنی سنگین چگونه زیستم این همه دردراوچگونه بردوش کشیدم بارسنگین تحمل رامن به استواری یک کوه اماشکستنی همچون بغض من تابش خورشیدگرفتارنفس ظلمت من به پهنای آسمان امادرتنگی یک قفس من درسنگینی یک فاجعه اما سبکبارچون لبخندحس سبزجوانی دربرگ ریزان خزان عشق توگردبادیست من تکیه بربادداده ام گاه ازپشت نفسهای اژدهای وحشت ازبطن ناسرانجامی میوزد.

8

این مطلب را پسند کرده اند.

عضو جدید

@majid سلام ، به خوش آمدید (نسخه اندروید) ...

اطلاع رســـان شبکه اجتماعی فیسکوب ایرانیان ...

1

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.

آخرین بازدیدکنندگان

(332دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

majid کسی رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان معرفی نکرده است.