سلام دوسلار

پسند

یه بار رفتم کلاس سنتور مربیه اومد گفت قبلا کلاس گیتار رفتی آره؟ گفتم نه چطور؟ گفت پس چرا سنتورُ عین گیتار گرفتی دستت؟

پسند

‏شما هزاران لاک یا رژ لبم داشته باشی از دوس پسرت بپرسی کدوم میگه همون قرمزه

پسند

هیچوقت حضورتو به کسی یاد اوری نکن..

پسند

حمید صفت در زندان خودکشی کرد
http://www.aparat.com/v/Xe9qC
http://www.aparat.com/v/Xe9qC

پسند
درباره

سلام عزیز تورک باجی
قارداشلارم