مذهب حق تشیع Cover Image
مذهب حق تشیع Profile Picture
293 کاربران

#شیعه یعنی
#شیعه یعنی شرح منظوم طلب
از حجاز و کوفه تا شام و حلب
#شیعه یعنی یک بیابان بی‌کسی
غربت صدساله بی دلواپسی
#شیعه یعنی صد بیابان جست‌وجو
#شیعه یعنی هجرت از من تا به او
#شیعه یعنی وعده‌ای با نان جو
کشت صد آیینه تا فصل درو
#شیعه یعنی عدل و احسان و وقار
#شیعه یعنی انحنای ذوالفقار
#شیعه یعنی تندر آتش‌فروز
#شیعه یعنی زاهد شب، شیر روز
#شیعه یعنی تیغ تیغ موشکاف
#شیعه یعنی #ذوالفقار بی‌غلاف
#شیعه یعنی عشق‌بازی با #خدا
یک نیستان تک‌نوازی با #خدا
#شیعه یعنی سابقون السابقون
#شیعه یعنی یک‌ تپش عصیان و خون
#شیعه باید آب‌ها را گل کند
خط سوم را به #خون کامل کند
خط سوم، خط سرخ اولیاست
#کربلا بارزترین منظور ماست
#شیعه یعنی هفت‌خطی در جنون
#شیعه طوفان می‌کند در کاف و نون
#شیعه یعنی تشنة جام بلا
شیعگی یعنی قیام #کربلا
#شیعه یعنی شوق، یعنی #انتظار

image
پسند


https://telegram.me/TheRight

پسندطرح از تا فصل حق
https://telegram.me/TheRight

پسند
پیش 7 سال - ترجمه


یا ابــاالفضـــل!

شنیــدم یکی میگفــت
تــو حــال زمیــن خورده هــا را
خوب می فهمــی. . .

پسند
پیش 7 سال - ترجمه


منتظران مهدی به هوش! والله حسین علیه السلام را منتظرانش نکشتند...!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
منتظران مهدی به هوش! والله حسین علیه السلام را منتظرانش نکشتند...!

بلکه کسانی حسین علیه السلام را کشتند که یا از همان اول با پیشینه ی «بغضاً لأبیه» وارد میدان شده بودند به جهت انتقام جویی از فرزند علی علیه السلام؛ یا نان به نرخ روز خورهایی بودند که یک زمانی جوّ این بود که نامه بنویسند به حسین علیه السلام که بیاید و دنیایشان را سروسامان بدهد و آنها هم نوشتند و در زمانی دیگر مقتضیات زمان طوری بود که اگر حسین علیه السلام را بکشی، پاداشت فلان نصیب دنیایی خواهد بود...! . این حرام لقمه ها (همانطور که سید الشهدا فرمود شکمهایشان از حرام پر شده) در هر دو جوّ حاکمِ زمانه پیرو سنت گل آفتاب گردان بودند...

منتظران حسین علیه السلام امثال هانی و میثم و مختار ها بودند که به دلیل صف بندی و جبهه گیری صریح شان علیه بنی امیه و حمایت قاطعشان از خامس آل عبا علیهم السلام، یا در بدو قیام توسط دستگاه حاکم شهید شدند یا تا پایان واقعه ی عاشورا در زندان به سر می بردند.

«منتظران واقعی...»

کسانی که اگر موانع بر سر راهشان نبود، همچون حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه، خودشان را از کوفه به کاروان عاشورا می رساندند به جهت یاری حسین علیه السلام.

پسند
درباره

امامت حضرت عــلــــی ( علیه السلام ) کامل کننده دین بود ، پس کسی که مخالف مولاست بویی از مسلمانی نبرده است.