زلام خوژگلا

پسند
پیش 10 سال - ترجمه

...........

image
پسند
پیش 10 سال - ترجمه

.......

image
پسند
پیش 10 سال - ترجمه

.......

image
پسند
پیش 10 سال - ترجمه

........

image
پسند
درباره

اگر تنهاترين تنهايان شوم باز هم خدا هست او جانشين تمام نداشتهای من است . . .