پاتوق پلاس Cover Image
پاتوق پلاس Profile Picture
1268 کاربران

سلام فرزندانم.. دلم براتون تنگ شده بود
کی هست کی نسیت؟

پسند

دختره اومد مغازمون بم گفت : - آقا کسی اینجا هست ؟
+ آبجی ، من اینجا هویجم ؟
-مار تو خونمونه ، من خیلی میترسم .
+ آبجی ، من اینجا هویجم

پسند

فوتبال رباتی 2
http://www.aparat.com/v/xcmB6
http://www.aparat.com/v/xcmB6

پسند

فوتبال رباتی 1
http://www.aparat.com/v/xcmB6
http://www.aparat.com/v/xcmB6

پسند

دلتنگ که شدی
برای دو نفر چای بریز!
سهم خودت را بنوش...
و بگذار سهم من
به عادت همیشگی اش
از دهن بیفتد...!

پسند
درباره

بهانه ای برای دور هم بودن