من آنی نیستم
که بی عشق سر کنم زندگی را
آنگاه که در رویای عاشقانه هستم
و چشمانم را میگشایم
و عشق رویایی ام را در تو میبینم
*دوستت دارم*

پسند