پیش 6 سال - ترجمه

یکی از سوالاتی که جدیدا ذهنمو درگیر کرده اینه که چرا چمخاله داریم ولی چم عمه نداریم

پسند