http://reba.ir/portal/wp-content/uploads/2014/08/kill-the-creature-600x250.jpg
الآن آمریکا با ارز خوار و ضعیف در لبه­ی فروپاشی اقتصادی قرار دارد. با دروغ و کلک سعی دارند تا جنگ‌های جدید را مهندسی کنند و اختلال‌های اجتماعی را افزایش دهند و رنجش عمومی را دامن بزنند. با پروپاگاندای رسانه‌ای، دست‌نشانده‌های سیاسی و نشانی دادن غلط، این «نخبگانِ» نظم نوین جهانی به دنبال تأمین/حفظ کنترل نهایی می‌باشند. بیایید تا با «کشتن مخلوق» برنامه­ی شیطانی آن‌ها را متوقف کنیم. این با انکار بدهی‌های جعلی و عدم تأمین هزینه برای ظلم‌ها و جنگ‌ها امکان‌پذیر است.

منبع: سایت توماس جفرسون (نامزد ریاست جمهوری آمریکا)

پسند