پیش 8 سال - ترجمه

در دلم حس غريبي ست که يک مرغ مهاجر دارد! ( شاعر پدرسوخته اینو بشدت درست گفته!)

و چه اندوه عجيبي ست که در خلوت دل

ياد يک دوست نباشد که تو را غرق تماشا سازد. . .
صلوات بفرستید!

پسند