پیش 7 سال - ترجمه

دوستای خوبم منم میرم


روز همگی خوش
لحظه هاتون شیرین
دنیا بکامتون باشه

خداحافظ

پسند