پیش 7 سال - ترجمه

اه اه چه قانون بیخودی
خوب تا زمانی که کاربر ویژه هستی امتیازش ثبت شده دیگه وقتی که مدتش تموم میشه چرا امتیازو کم میکنین آخه؟؟؟
چه بیخوده بابا من دیگه این سایت نمیام

پسند