پیش 7 سال - ترجمه

.
دوستان عزیزی که تو این شبها دلشون شکست و

از چشم هایشان قطره اشکی چکید,,,

مریضها و بیماران را

فراموش نکنید

پسند