به \"سگ\" استخون بدي ..
دورت ميگرده
واست دم تکون ميده !!!
من که به تو \"دل \" داده بودم … !!!!!؟

پسند