رفت ....به درک خدا رفتگان شماروهم بیامرزه

پسند
پیش 6 سال - ترجمه

چوپان خیالش راحت بود که ”سگ” هوای ”گله” را دارد ͵ غافل از اینکه ”گرگ” قول استخوان شکارش را به ”سگ” داده بود¤ ”رفیق” مواظب ”باوفاها ”باش

پسند
پیش 6 سال - ترجمه

شادی ما مثل یه توپ فوتباله پرچم سرزمینمون چینی

پسند

...

image
پسند

رو سنگ قبر یکی نوشته بود در سن ۱۰۵ سالگی به دیار باقی شتافت ?


آخه نوکرتم شتافت چیه؟!
اینو دیگه به زور بردن!
شایدم بکسل کردن

پسند
درباره

خوش اومدین ایرانی های گل