فیسکوب ایرانیان - parse - نیلوفر
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


لهن.jpg Morteza-Pashaei-Shayad-Beporsi-Az-Khodet.jpg images-119.jpeg IMG-20140630-WA0009.jpg
نیلوفر
مدت زمان عضویت: 7 سال و 7 ماه و 29 روز و 15 ساعت و 14 دقيقه قبل
بهمن ماهی اصیل ....یه پرسپولیسی خاص [درباره]

15224
نام کاربری: parse
نام واقعی: نیلوفر


درد و دل باران

من در میان مردمی هستم که باورشان نمیشود شکسته ام..
میگویند خوشبحالت که خوشحالی..

نمیدانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست برای دوست داشتنم... هوس پرواز ندارم..
فقط از زمین خسته شده ام..
تنهایی ام را پنهان میکنم در دلم..

دلتنگی ام را در سکوتم حرف‌های ناگفته ام را در لبخندم..سردم ولی گرم لبخند میزنم.

گرچه عشقت غیر حسرت بر نداشت ساقیت جز درد،در ساغر نداشتگر...

10

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.

نیلوفر

. برای تمامی لحظاتی که تو با من بودی و من بی تو___مرا ببخش!

15

این مطلب را پسند کرده اند.

نیلوفر

خداوندا من نمیدانم و تنها تو میدانی خیر و شر خواسته هایم را پس تقدیری ک برایم می نویسی اگر از رحمت همیشگی توست، قلب مرا آرام بگردان..تا اسیر خواسته های دلم نشود و اگر عقوبت گناهان من است باز هم مرا ببخش..!

13

این مطلب را پسند کرده اند.

نیلوفر

می خواهم نباشم کاش سرم را بردارم و برای یک هفته در گنجه ای بگذارم و قفل کنم! در تاریکی یک گنجه خالی و روی شانه هایم در جای خالی سرم چناری بکارم و برای یک هفته در سایه اش آرام بگیرم

12

این مطلب را پسند کرده اند.

نیلوفر

ﻭﻗـــﺘﯽ ﺩﻧـــﯿــﺎﯾــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻧــــﺪﺍﺯﻩ ﯾـــــﮏ ﻧﻔـــــﺮ ﮐــــﻮﭼـــﮏ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ ,,, ﻭ ﯾـــــﮏ ﻧﻔــــــﺮ ﺑـــﻪ ﺍﻧـــــﺪﺍﺯﻩ ﺧــــــﺪﺍ ﺑـــــﺮﺍﯾﺖ ﺑـــــﺰﺭﮒ .... ﻗــــﻤﺎﺭ ﺑــــﺰﺭﮔﯽ ﮐــــﺮﺩﻩ ﺍﯼ ! ﺍﮔــــــﺮ ﺑـــــﺮﻭﺩ .... ﺩﯾــــــﻦ ﻭ ﺩﻧـﯿــــﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﯾـــﮏ ﺟــــﺎ ﺑﺎﺧﺘـــه ای!!!

15

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.

عاشقانه ها

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈــﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳــﯽ
ﺟﻮﺭﯼ ﻣـــﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻏــــــﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺘــﯽ ﻋﻘــﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻫـــﻢ ﺟــﺮﺍﺕ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـــﻦ ﻟﺤﻈـــﻪ ﻋﺒــــﻮﺭ ﮐﻨﻨﺪ؟؟؟
ﻭ ﻣــــﻦ ﺑﻪ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤـــﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫـــــﺎﯼ ﮐــــــــــــــــﻢ ﺑـــــﻮﺩﻧـــــﺖ #ﺗــــــــــــﻮ ﺭﺍ ﺑﺒـــﻮﯾـﻢ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾــــﻦ ﺯﻣـــﺎﻥ ﻣﺘـــــﻮﻗــــــﻒ..
ﺳﺎﻟـــــــﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻏــــــــﻮﺷﺖ ﺯﻧﺪﮔـــــــــﯽ ﮐﻨـﻢ ﺑـــﯽ ﺗـــــــﺮﺱ ﻓــــــــﺮﺩﺍ ﻫﺎ

26

این مطلب را پسند کرده اند.

3

این مطلب را داغ کرده اند.

عاشقانه ها

ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﯼ ﻫﺎﯾﻢ ﯾﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺖ را ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﮕﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺎﺵ، ﻟﻄﻔﺎً . .

19

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.

عاشقانه ها

ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺗـــــــﻨﮓ ﺗﺮ ﮐﻦ... ﺣﺴـــــــــﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﻫــــــــــﻮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﺗﻮﺳﺖ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﺗﻨﮕﺘﺮ ﮐﻦ.... ﺑـــﯽ ﻣﺮﺯ ﻣﯿــــــــﺨﻮﺍﻫﻤﺖ ....

30

این مطلب را پسند کرده اند.

6

این مطلب را داغ کرده اند.

نیلوفر

من نه آنم ک زبونی کشم از چرخ فلک چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد..!

7

این مطلب را پسند کرده اند.

عاشقانه ها

ﭘﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ..!

12

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.

نیلوفر

هرکی خوابه خوشبحالش ما به بیداری دچاریم___¡

12

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.

عاشقانه ها

ﻫﯽ ﭘﺴﺮ ... !!! ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ... !!! ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ... ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ... !!! ﺍﻣﺎ ... ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﺎﻧﻤﺎﻥ، ﻧﮕﺎﻩ ﻫﯿﺰ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﻤﺎﻥ ... ﻣﺮﺍ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ ... !!! ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻟﻤﺴﺸﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩﻡ ... ﺍﺻﻼ ﮐﺪﺍﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ... ؟؟؟ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ... ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ...!!! ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... ﺗﻮﺍﻡ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ... !!! ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻡ ... ﺗﻮﺍﻡ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯼ ... !!! ﻟﻮﺱ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻢ ... ﺗﻮﺍﻡ ﻣﯿﺰﻧﯽ ... !!! ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﯾﻢ ... !!! ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ، ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯿﺶ، ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺶ ... ﯾﻌﻨﯽ ... ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ... !!! ﺍﻣﺎ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ... ﯾﻌﻨﯽ ... ﺁﺯﺍﺩﯼ ... ﺟﻮﻭﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ... !!! ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ... !!! ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺎﺷﻢ ... !!! ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﻢ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !!! ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !!! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !! ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻧﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !! ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﭘﺎﯼ ﺟﻨﺴﯿﺘﻢ، ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﺍﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ... !! ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﭼﯽ ... ؟؟؟ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ ... ؟؟ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ... !!! ﻓﺎﺣﺸﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ... !! ﻣﻦ به ﺟﻨﺴﯿﺘﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... !!

6

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.

درد و دل باران

ﻫﯽ ﭘﺴﺮ ... !!! ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ... !!! ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ... ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ... !!! ﺍﻣﺎ ... ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﺎﻧﻤﺎﻥ، ﻧﮕﺎﻩ ﻫﯿﺰ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﻤﺎﻥ ... ﻣﺮﺍ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ ... !!! ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻟﻤﺴﺸﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩﻡ ... ﺍﺻﻼ ﮐﺪﺍﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ... ؟؟؟ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ... ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ...!!! ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... ﺗﻮﺍﻡ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ... !!! ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻡ ... ﺗﻮﺍﻡ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯼ ... !!! ﻟﻮﺱ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻢ ... ﺗﻮﺍﻡ ﻣﯿﺰﻧﯽ ... !!! ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﯾﻢ ... !!! ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ، ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯿﺶ، ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺶ ... ﯾﻌﻨﯽ ... ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ... !!! ﺍﻣﺎ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ... ﯾﻌﻨﯽ ... ﺁﺯﺍﺩﯼ ... ﺟﻮﻭﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ... !!! ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ... !!! ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺎﺷﻢ ... !!! ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﻢ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !!! ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !!! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !! ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻧﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !! ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﭘﺎﯼ ﺟﻨﺴﯿﺘﻢ، ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﺍﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ... !! ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﭼﯽ ... ؟؟؟ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ ... ؟؟ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ... !!! ﻓﺎﺣﺸﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ... !! ﻣﻦ به ﺟﻨﺴﯿﺘﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... !!

گرچه عشقت غیر حسرت بر نداشت ساقیت جز درد،در ساغر نداشتگر...

5

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.

درد و دل باران

ﻫﯽ ﭘﺴﺮ ... !!! ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ... !!! ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ... ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ... !!! ﺍﻣﺎ ... ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﺎﻧﻤﺎﻥ، ﻧﮕﺎﻩ ﻫﯿﺰ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﻤﺎﻥ ... ﻣﺮﺍ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ ... !!! ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻟﻤﺴﺸﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩﻡ ... ﺍﺻﻼ ﮐﺪﺍﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ... ؟؟؟ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ... ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ...!!! ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... ﺗﻮﺍﻡ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ... !!! ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻡ ... ﺗﻮﺍﻡ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯼ ... !!! ﻟﻮﺱ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻢ ... ﺗﻮﺍﻡ ﻣﯿﺰﻧﯽ ... !!! ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﯾﻢ ... !!! ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ، ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯿﺶ، ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺶ ... ﯾﻌﻨﯽ ... ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ... !!! ﺍﻣﺎ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ... ﯾﻌﻨﯽ ... ﺁﺯﺍﺩﯼ ... ﺟﻮﻭﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ... !!! ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ... !!! ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﺎﺷﻢ ... !!! ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﻢ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !!! ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !!! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !! ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻧﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ... !! ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﭘﺎﯼ ﺟﻨﺴﯿﺘﻢ، ﺯﻧﺎﻧﮕﯽ ﺍﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ... !! ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﭼﯽ ... ؟؟؟ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ ... ؟؟ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮﻡ ... !!! ﻓﺎﺣﺸﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ... !! ﻣﻦ به ﺟﻨﺴﯿﺘﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... !!

گرچه عشقت غیر حسرت بر نداشت ساقیت جز درد،در ساغر نداشتگر...

6

این مطلب را پسند کرده اند.

پاتوق پلاس

فقط الان منو این پشه ک نمیذاره من بخوابم آنیم... یعنی تنهایی تا این حد

10

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.

دوستان

همه »

دوست شده ام

همه »

گروه‌ها

(11گروه)

آخرین بازدیدکنندگان

(17221دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

نیلوفر کسی رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان معرفی نکرده است.