مدیریت Cover Image
مدیریت Profile Picture
187 کاربران

چاپ سایمان
http://saymanco.ir
http://saymanco.ir/wp-content/uploads/2016/02/google.png

پسند

هنر اداره افراد .
محيطي مناسب ايجاد كنيد .
اول فكر كنيد چگونه و تا جه حد نيا زهاي افراد گرو هتان را برا ورده مي كنيد . چقدر سعي مي كنيد
انها هر روز در انتظار امدن به سر كار باشند .

پسند

سالروز تولدتان را صمیمانه تبریک عرض می نمایم امیدوارم همواره سربلند، شاداب و موفق باشید

پسند

موشی افسار شتری را گرفت و به راه افتاد. شتر به دلیل طبع آرامی که دارد با وی همراه شد ولی در باطن منتظر فرصتی بود تا خطای موش را به وی گوش زد کند. این دو به راه ادامه دادند تا به کنار رودخانه ای رسیدند. موش از حرکت باز ایستاد و شتر از او پرسید که: «چرا ایستاده ای تو رهبر و پیشاهنگ من هستی؟»

موش گفت: «این رودخانه خیلی عمیق است.»

شتر پایش را در آب نهاد و رو به موش گفت: «عمق این آب فقط تا زانوست.»

موش گفت: «میان زانوی من و تو فرق بسیار است.»

شتر پاسخ داد: «تو نیز از این پس رهبری موشانی چون خود را بر عهده گیر.»

چون پیمبر نیستی پس رو براه*******تا رسی از چاه روزی سوی جاه

تو رعیت باش گر سلطان نیی*******خود مران چون مرد کشتی بان نیی

پسند

حکایت شیخ و شتر
منبع : راهکار مدیریت

image
پسند
درباره

هدف از ایجاد این گروه ،قرار دادن تجربیات کاربران عزیز در تمام زمینه های مدیریت است