فیسکوب ایرانیان - نمایش زنده
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


نمایش زنده

صفحه‌ای که در حال مشاهده‌ی آن هستید، آخرین ارسالها را بدون وقفه و بصورت اتوماتیک نمایش میدهد. همچنین شما میتوانید آخرین ارسالها را از فیلتر "همه" در این بخش مشاهده نمایید.

 
آخرین فعالیت در فیسکوب ایرانیان


قلب شکسته

دنیاخوبه جای بذرپاشیدنه امابذرمون نبایدپوسیده باشه

2

این مطلب را پسند کرده اند.

قلب شکسته

آن کس که کردارش اورابه جایی نرساندبزرگی خاندانش اورابه پیش نخواهدبرد...

3

این مطلب را پسند کرده اند.

قلب شکسته

آزادی واژه زیبایی است که حتی حت حاضرنیست حرفش بهم وابسته باشه تنهاراه رسیده به آزادی رهایی ازوابسته بودن است!

2

این مطلب را پسند کرده اند.

قلب شکسته

آنانکه گذشته رابه یادنمی آورند
محکوم به تکرارند

1

این مطلب را پسند کرده اند.

قلب شکسته

فریادهامرده اند،
سکوت جاریست،
تنهایی حاکم سرزمین بی کس است،
می گویندخداتنهاست ماکه خدا نیستیم پس چراتناهیم.
(دکترشریعتی)

1

این مطلب را پسند کرده اند.

قلب شکسته

یکی ازمهم ترین جنیه های زندگی پس ازمرگ ودوباره زنده شدن این است که هرچیزی دارای ارزشی چندین برابرمی
شود


قلب شکسته

هراندازه چیزی رابازتردرک کنیم بیشترجنبه بایدپیدامی کندومارادراقدام به هرکاری بهتر راهنمایی می کند


قلب شکسته

تنهادرناملایمات زندگی است که فضایل انسان رشدمی کندوبه اوج می رسدوگرنه درغیاب باد انبوه پنبه چون کوه استواراست!


قلب شکسته

تجربه کردن تنهاآغازدانش به شمارمی رودیعنی تجربه ضروری است ولی کافی نیست

1

این مطلب را پسند کرده اند.

قلب شکسته

کوروش کبیرمیگه:بودن باکسی که دوستش نداری ونبودن باکسی که دوستش داری هردو رنج استپس اگرهمچون خدا نیافتی مثل خداتنهاباش...


قلب شکسته

بزرگترین مصیبت یک انسان این است که نه سوادکافی برای حرف زدن داشته باشند ونه شعورلازم برای خاموش ماندن

1

این مطلب را پسند کرده اند.

قلب شکسته

همه رویاهای مامی تواندمحقق شونداگر:ماشجاعت دنبال کردن آنهاراداشته باشیم


قلب شکسته

زندگی قانون باورهاولیاقت هاست! همیشهجباورداشته باش، لایق بهتریم هایی


قلب شکسته

گذشته رواگربه دوش بکشی کمرت خم میشه ولی اگربذاری زیرپات قدت بلندمیشه...


قلب شکسته

هرگاه احساس کردی که گناه کسی آنقدربزرگ است که نمی توانی اوراببخشی بدان که اشکال درکوچکی قلب توست نه دربزرگی گناه او

آخرین آنلانیها

[40 کاربر]