خندک Cover Image
خندک Profile Picture
485 کاربران

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﺿـﺎﺷﺎﻩ ﮔﻔﺘﻦ:ﮐﺮﺍﯾﻪ ﺩﺭﺷﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪﻩ !!!
ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ،ﺭﻓﺖ ﻣﯿﺪﻭﻥ ﺗﻮﭘﺨﻮﻧﻪ. ﺑﻪ ﯾﻪ ﺩﺭﺷﮑﭽﯽ ﮔﻔﺖ: ﺁﻫﺎﯼ ﺗﺎﺷﻤﺮﻭﻥ ﭼﻘﺪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟
ﺩﺭﺷﮑﭽﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﺎﺭﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ...

پسند

ﺧﻮﺍﻫﺮﺯﺍﺩﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺻﻔﺮ ﺷﺪﻩ...
ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﯾﻢ ﺣﻘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ
ﻣﻌﻠﻤﺶ ﺑﺮﮔـﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮﻡ..

پسند

هر شب
سرم را روی شانه ات می گذارم
یادم می افتد نیستی
سقوط می کنم

پسند

ندانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم ‌را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون

پسند

عوضش امنیت ندارن:/

پسند
درباره

گروهی است فقط برای خندیدن و لایک کردن!!!!!!!!!!