فیسکوب ایرانیان - i-ebrahim - خیریه نیکوکاران بیت الزهرا
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


12121.jpg عکس ثبت سپند.jpg eb449f88899ced648af5226f080bdcdd4777f4e5176477b1ac61a11e0e029496.jpg 2558cba5bf166db3403e6ec491745d27b73b3d55fd47a1ef1aa4579379b94a56.jpg
خیریه نیکوکاران بیت ...
مدت زمان عضویت: 5 سال و 4 ماه و 3 روز و 9 ساعت و 7 دقيقه قبل


64674
نام کاربری: i-ebrahim
نام واقعی: خیریه نیکوکاران بیت الزهرا

❣Oɳʅყ Gσԃ❣ 
❣Oɳʅყ Gσԃ❣

ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺪﺭِ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ .
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ
ﺭﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪﺭ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ , ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺍﺭ ...
ﮐﻨﻪ ﭘﺪﺭ
ﺩﺧﺘﺮ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟّﻪِ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝِ
ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻪ
ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ
ﺍﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﻮﻡ
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﺵ
ﮔﻠﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻭ
ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﻭ
ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ
ﻭﻟﯽ
ﺑﺎﺯ
ﻟﮑّﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﺷﺐ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ
ﺩﺧﺘﺮﻩ
ﻣﯿﺎﺩ
ﻭ ﺍﺯﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ
ﺍﻭﻥ ﻟﮑّﻪ ﻫﺎ
ﺭﻭ ﺑﺮ
ﻃﺮﻑ
ﮐﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ! ﺷﺐ
ﺑﻌﺪ
ﻫﻤﺎﻥ
ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺑﻪ
ﺧﻮﺍﺏِ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺍﺯ
ﺍﻭﻥ ﻣﯽ
ﮐﻨﻪ .
ﻣﺎﺩﺭِ
ﺩﺧﺘﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ
ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ
ﻟﮑﻪ ﺭﻭ
ﺑﺮ
ﻃﺮﻑ ﮐﻨﻪ . ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺐ ﺯﻧﮓِ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ
ﻣﯿﺎﺩ ﻭ
ﺍﻭﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻮﺟّﻪ
ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺱ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﻭ
ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯼ
ﺭﻭ
ﺑﻪ
ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﯿﺪﻩ . ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﻣﯿﮕﻪ : ﭘﻮﺩﺭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﭘﺮﺳﯿﻞ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
ﻓﺭﺍﻭﺍﻥ
ﻟﮑﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻩ
ﺍﺯ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ "
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﯿﻞ ...
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﮔﻪ ﻓﺤﺶ بدین ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ
ﻧممیگم

مردم ! به غلط قضاوت نکنید!!

4

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
عسل محمدی 
عسل محمدی

من برگشتمم

از بچه های قدیم کسی هس؟؟؟

12

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
مجیدندایی 
مجیدندایی
سر مغرور من با میل دل باید کنار آید/که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد

6

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
مهدی 
مهدی

بچه ها شعرام نخوانید از گروه خواهم رفت
میگید به درک باشه میرم

ندارد

2

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
❣Oɳʅყ Gσԃ❣ 
❣Oɳʅყ Gσԃ❣

وضعیت به حدی خرابه
که وقتی خانواده باهام حرف میزنن،


حسش نیست جواب بدم،
دنبال استیکر میگردم!!

مردم ! به غلط قضاوت نکنید!!

3

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
❣Oɳʅყ Gσԃ❣ 
❣Oɳʅყ Gσԃ❣

مسلمان نیست
کسی که اینترنت نا محدود دارد و همسایه اش با بسته ایرانسل شب را صبح می کند

مردم ! به غلط قضاوت نکنید!!

4

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
❣Oɳʅყ Gσԃ❣ 
❣Oɳʅყ Gσԃ❣

محققین دلایل چاقی ایرانیان را شناسایی کردند:
بخور حیفه

مردم ! به غلط قضاوت نکنید!!

3

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
خیریه نیکوکاران بیت الزهرا 
خیریه نیکوکاران بیت الزهرا

ثبت شرکت

http://www.sajatmporge.ir/لینک:

2

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.

شیوا

باز میشه این در/صبح میشه این شب/صبر داشته باش

2

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
شکوفا 
شکوفا

7

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.
شکوفا 
شکوفا

9

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.
شکوفا 
شکوفا

9

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.
بیتا 
بیتا

.....................

7

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.
بیتا 
بیتا

......................

5

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.
بیتا 
بیتا

بر محمد وال محمد واموات امام زمان صلوات

4

این مطلب را پسند کرده اند.

2

این مطلب را داغ کرده اند.

دوستان

همه »

دوست شده ام

همه »

مدیریت گروه

(1گروه)

گروه‌ها

(333گروه)

آخرین بازدیدکنندگان

(33014دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

(209کاربر)
خیریه نیکوکاران بیت الزهرا تاکنون 209 کاربر رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان دعوت کرده است.