حجاب Cover Image
حجاب Profile Picture
257 کاربران

پسند

پسند

پسند

تعجیل در فرج آقا صاحب الامر(عج) >>>>>صلوات

پسند

استاد رحیم پور ازغدی:

عده ای خیال می کنند وقتی گفته می شود

زن به خانواده داری مشغول باشد،

یعنی فقط مصرف کننده باشد!

زنِ مسلمان باید کانون خانواده

و تولیدکننده خدمات زندگی باشد،

نه این که به یک مصرف کننده بی مصرف

که تنها کارکردش، مسائل جنسی است، تبدیل شود.

اصلاً اسلام به زن می گوید: حجاب داشته باش

تا بیایی در جامعه و تولیدکننده باشی،

وگرنه حجاب که داخل خانه کاربردی ندارد!

تعجیل در فرج آقا امام عصر(عج) هدیه به ایشان>>>صلوات

نمونه زن ایرانی مسلمان:


پسند
درباره

حجاب بدون چادر فکر غلطی است...مقام معظم رهبری