همراه همیشگی Cover Image
همراه همیشگی Profile Picture
717 کاربران

عشق
آدم را به جاهای ناشناخته می برد
مثلا به ایستگاه های متروک
به خلوت زنگ زده ی واگن ها
به شهری که
فقط آن را در خواب دیده...
وقتی عاشق شدی
ادامه ی این شعر را
تو خواهی نوشت!
#رسول_یونان

پسند

- حالم خوب نیست !
+ چرا ؟
- چون دلیلی برای خوب بودنِ
حالم وجود نداره ...
- دلیلم میشی ؟

پسند

جرأتش را ندارم؛
به زخم های پاهایم بگویم؛
تمام راه را اشتباه آمدیدم...
#امیر_اصغری

پسند

سلام

پسند

چاپ سایمان
http://saymanco.ir/
http://saymanco.ir/wp-content/uploads/2016/02/google.png

پسند
درباره

گروهی آرام و صمیمی برای همه همراهان همیشگی