گوناگون Cover Image
گوناگون Profile Picture
446 کاربران

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم
توبه کردم که دگر توبه بی جا نکنم

پسند

کاترین : از حرفهای من ناراحت نشو ما هر دو یکی هستیم نباید عمدا بین خودمون سوتفاهم بوجود بیاریم

فردریک:چه جوری؟
کاترین: آدمهایی که همدیگررودوست دارند مخصوصا بین خودشون سوتفاهم بوجود می آرند و دعوا می کنند بعد یهو می بینند که دیگه همدیگر رو دوست ندارند

فردریک:ما دعوا نمی کنیم
کاترین :نباید بکنیم چون اگر توی این دنیا اتفاقی بین ما بیافته همدیگرو از دست می دیم، اونوقت دست دیگران میفتیم...!#ارنست_همینگوی
#وداع_با_اسلحه

پسند

گر چه با بودن تو حال نیامد جگرم
ولی از رفتن تو چند برابر پکرم

پیش من نیستی ای نام تو بر پیشانی
در نبود تو من از حال خودم بی خبرم

زود برگرد که حال دلم اصلا خوش نیست
زود برگرد ، به تو از همه محتاج ترم

رفتن تو نفسم را به شمارش انداخت
من به ناز نفست از نفسم می گذرم

حال من دست خودش نیست خدا میداند
من در این شهر به دنبال دلم در به درم

کس نفهمید جنون دل من کار تو بود
کس ندانست که از عشق چه آمد به سرم !

رفتی و من به فریب خودم عادت کردم
نا امیدم مکن از خویش ، بیا منتظرم

شک ندارم که در این شعر تو بر میگردی
من به پایان خوش شعر خودم مينگرم!!

پسند

لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ !
از گرما می نالیم. از سرما فرار می کنیم.
در جمع، از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم.
تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصير غروب جمعه است و بس!
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:
ﻣﺪﺭﺳﻪ.. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ .. ﮐﺎﺭ..
ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ!
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ.
دکتر حسابی

پسند

هر اتفاقی که در زندگی ما پیش می آید
از نظر ما یا خوشایند است یا ناخوشایند.
پس هرامری می تواند
باعث خوشحالی و خوشبختی ما
و یا باعث ناکامی و ناراحتی ما شود.
مثبت اندیشی
به ما کمک می کند که بتوانیم تغییرات مفیدی
در رفتار،
گفتار،
کار و زندگی خود
ایجاد کنیم.

پسند
درباره

این گروه مخصوص پستها و فایلها و فیلمها ی گوناگون است که در تقسیم بندی گروههای ایجاد شده جای نمی گیرند در این گروه با رعایت قوانین سایت درج همه نوع مطالب آزاد است