aho
پیش 5 سال - ترجمه

عاشق شدن را که همه بلدند،
اما فقط افراد کمی هستند
که بلدند چگونه در عشق
با یک نفر
برای مدتی طولانی بمانند !

پسند

پسند

پسند

پسند

دیگ خسته ام

image
پسند
درباره

بهترین گروه برای حرف دله شما....:x