داستان کوتاه Cover Image
داستان کوتاه Profile Picture
599 کاربران
کاربران
ali Profile Picture
ali
SM Profile Picture
SM
ViI Profile Picture
ViI
ح Profile Picture
ح
A~J Profile Picture
A~J
Ali Profile Picture
Ali
m.y Profile Picture
m.y
AD Profile Picture
AD
mk Profile Picture
mk
درباره

داستان های کوتاه و پند آموز برای زندگی
می دونید مادربزرگ ها برامون قصه می گفتن ، همون قصه ها را بیایید باهم بنویسیم و باهم بخونیم اگه موافقید با نوشتن یک داستان کوتاه شروع کنیم ،یا علی