بی خیال دنیا Cover Image
بی خیال دنیا Profile Picture
124 کاربران

امام علی(ع) :

بدان که دنیا سرای آزمایش و گرفتاری است

آدمی هرگز در آن ساعتی آسوده و بیکار نشود

مگر این که آن بیکاری در روز قیامت مایه افسوس او گردد

تعجیل در فرج و ظهور ولی نعمتمون آقا امام عصر(عج)، صلوات

پسند

امام علی (ع) :

«دنیا» سراى عبور است نه سراى اقامت

و مردم در دنیا دو گونه اند:

بعضى خود را فروختند

و خویش را هلاک کردند

و بعضى خود را خریدند

و آزاد کردند

تعجیل در فرج آقا امام عصر(عج)، صلوات

پسند

امام علی(ع) :

دو کس هرگز سیر نخواهند شد،

یکی جوینده علم و دیگری جوینده مال
تعجیل در فرج آقا امام عصر(عج)، صلوات

پسند

پسند

روزی «عمار بن یاسر» برای رساندن اعتراضات مکتوب صحابه به خانۀ خلیفۀ سوم رفته بود؛

خلیفه سوم، او را متهم به دروغ گویی کرد و دستور داد تا او را آنقدر زدند که دو دندۀ او شکست و بعدها نمی توانست، ادرار خود را نگه دارد؛

خلیفه سوم برآن بود تا بعد از مرگ «ابوذر»، «عمار» را هم تبعید کند که امیرالمؤمنین(ع) نگذاشت.

(یکی از چیزهایی که ابوذر در اعتراضاتش مطرح می کرد، کتک خوردن «عمار بن یاسر» بود)

منبع: پایگاه عاشورا

سلامتی و تعجیل در فرج مولامون صاحب الامر(عج) صلوات

پسند
درباره

بی خیال دنیا