فیسکوب ایرانیان - amirabas92 - ساحل آرامش
سلام دوست عزيز،
به شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان خوش آمديد. براي استفاده از تمام امکانات شبکه ، شما بايد عضو اين سايت باشيد.
عضويت در شبکه اجتماعي فیسکوب ایرانیان رايگان است و هميشه هم رايگان خواهد ماند!
براي عضويت بر روي اين [لينک] کليک کنيد.


IMG_20170929_100304.jpg IMG_20170929_100100.jpg IMG_20170806_084614.jpg IMG_20170804_202644.jpg
ساحل آرامش
مدت زمان عضویت: 1 سال و 6 ماه و 8 روز و 3 ساعت و 49 دقيقه قبل

ساحل آرامش فریاد می زند:

6960
نام کاربری: amirabas92
نام واقعی: ساحل آرامش

ساحل آرامش 
ساحل آرامش

آهسته قدم بزن، خدا می داند

جا مانده دلی به زیر پایت زائر


این ذکر «حسین حسین»مرا خواهد کشت

مستانه بخوان، جان به فدایت زائر

اللهم عجل لولیک الفرج

7

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

آری از پشت کوه آمده ام...
چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟!
برای عشق خیانت کرد
برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد
برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم
می گویند: از پشت کوه آمده!
ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام
سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ ها باشد، تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!

اللهم عجل لولیک الفرج

2

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﮎ ﺷﺪﻥ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ...
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ، ﻫﻤﺪﻣﯽ، ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ،
ﻭ ﺑﺪﺍﻧﺪ که ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﯼ،
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ،
ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑِﻬَﻢ ﻣﯽﺭﯾﺰﺩ،
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽﻫﺎﯾﺖ ﺍﺯ
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽﺳﺖ، ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ...
ﻭ به ﺟﺎﯼ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺍﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ، ﺣﺮﻑﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﮐﻨﺪ،
ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ...
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽﻫﺎﯾﺖ،
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﻮﺭﺩﯼﻫﺎ ﻭ ﻏﺮ ﺯﺩﻥﻫﺎﯾﺖ،
ﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﺮﻭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻫﺴﺘﯽ،
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ...

اللهم عجل لولیک الفرج

3

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﮎ ﺷﺪﻥ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ...
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ، ﻫﻤﺪﻣﯽ، ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ،
ﻭ ﺑﺪﺍﻧﺪ که ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﯼ،
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ،
ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑِﻬَﻢ ﻣﯽﺭﯾﺰﺩ،
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽﻫﺎﯾﺖ ﺍﺯ
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽﺳﺖ، ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ...
ﻭ به ﺟﺎﯼ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺍﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ، ﺣﺮﻑﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﮐﻨﺪ،
ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ...
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽﻫﺎﯾﺖ،
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﻮﺭﺩﯼﻫﺎ ﻭ ﻏﺮ ﺯﺩﻥﻫﺎﯾﺖ،

اللهم عجل لولیک الفرج

3

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

بهم گفت رفیق ما لیاقت داریم جزء 313 نفر باشیم؟!
ی لبخندی زدم و با شرمندگی گفتم..
بیا بشین گریه کنیم رفیق..
ما جزء ۲۵میلیون زائر کربلا هم نیستیم

اللهم عجل لولیک الفرج

3

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

مݧ بہ جا ماندݧ از ایݧ قافلہ عادٺ ڪردم
و شما را فقط از دور، زیارٺ ڪردم

نوش جانش بشود هر ڪه حرم رفٺ، حسیݧ
خودمانیم، ولے گاه حسادٺ ڪردم

اللهم ارزقنا ڪربلا

اللهم عجل لولیک الفرج

2

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

ببین ڪسے زِ من

از اربعیـــن نمے پرسد

برایشـــان شده عادت

حـــرم نرفتنِ من...

اللهم ارزقنا کربلا

اللهم عجل لولیک الفرج

2

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

رو به غروب می رود جمعه انتظار من ..
رحم نمی کند خدا به صبر بی قرار من؟

"ندبه" به ندبه بی اثر سمت "سمات" میرود ..
کی به "سما"ت میرسد ندبه انتظار من؟

اللهم عجل لولیک الفرج

3

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

آدمــهـا!!!
️سـاعت شنے نیـستند
ڪه سـر وتهـشان
️ڪنیم دوبـاره
از اول شـروع شوند
️آدمـها!!!!
گاهے تمـام مےشوند...
️مواظـب دل آدمـها
باشیـم.....

اللهم عجل لولیک الفرج

3

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

چروڪ صورتم نقشہ ے جفرافياے دردهاست

سپيدے گيسوانم برگ ريزان پاييزهاے طولانيست

وغم نگاهم حسرت به بهاران بے درد و رنجيست ڪه در طول حياتم هرگز به حياط خانه ام نيامدند

مادرخوب من

اللهم عجل لولیک الفرج

3

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

بر سر مزرعه ی سبز فلک ،
باغبانی به مترسک میگفت:
دل توچوبین است...
و
ندانست که زخم زبان
دل چوب راهم می شکند

اللهم عجل لولیک الفرج

5

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

مـسـافـر کـربـلا!

ڪاش مـیفهمیـدمـْ چـہ ڪردے ڪہ مـن نڪـردمــ !؟
غـبـطـہ ے مـن بہ حـال و هـوایـتــ انـدازه نـدارد


اللهمــ ارزقنا ڪربلا بحق فاطمہ الزهرا(س)

اللهم عجل لولیک الفرج

5

این مطلب را پسند کرده اند.

1

این مطلب را داغ کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

حســـــین جانم
خوشبحال زائران کوی تو

سال هاست که سر ِ راه ِ مُسافرانِ کـربــلا می ایستمُ
تــو را بــو می کِشَم!‌
یـک گوشـه می رویم و فقط گریــه " می کنیم

اللهم عجل لولیک الفرج

5

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

مولای من!
خیالت راحت!!
عادت نمیکنم به نبودنت!!!

میخواهمت چنان که لب تشنه آب را ...

یامهدی

اللهم عجل لولیک الفرج

13

این مطلب را پسند کرده اند.
ساحل آرامش 
ساحل آرامش

یڪ شب از دفتر عمرم صفحاتے خواندم
چون بہ نام تو رسیدم لحظاتے ماندم

همہ ے دفتر عمرم ورقے بیش نبود
همہ ے آن ورق حسرت دیدار تو بود

یامهدی

اللهم عجل لولیک الفرج

3

این مطلب را پسند کرده اند.

دوستان

همه »

دوست شده ام

همه »

آخرین بازدیدکنندگان

(3471دفعه)
ابتدا وارد سایت شوید .

دعوتنامه

ساحل آرامش کسی رابه جامعه مجازی فیسکوب ایرانیان معرفی نکرده است.