غزل باران Cover Image
غزل باران Profile Picture
504 کاربران
پیش 4 سال - ترجمه

http://galaxy.wisgoon.com/media/pin/galaxy/images/o/2019/4/23/10/500x625_1555997785727112.jpg

بچه که بودم عاشق نامادری سفید برفی بودم، وقتی می ایستاد جلوی آینه و می پرسید « آینه چه کسی از همه زیباتر است؟» آینه جواب می داد:« تو!...تو از همه زیباتری!...» راستش علاقه ام از سر دلسوزی بود، یک جور ترحم بچگانه. می دانستم آینه به او دروغ می گوید، او توی هیچ کارتونی زیبا نبود. نزدیک ترین دوست اش، کسی که به او اینهمه اعتماد داشت، توی چشم اش نگاه می کرد و دروغ می گفت. شاید برای همین است ما به هیچ آینه ایی اعتماد نداریم. چاق می شویم، لاغر می شویم، از دیگران سوال می کنیم، ابرو برمی داریم، مو کوتاه می کنیم، لباس پرو می کنیم، باز آینه را باور نداریم!... مدام دنبال تایید دیگرانیم، به آینه ها اعتماد نداریم...
امروز با دوستی توی کافه نشسته بودم، چای سفارش داد، چای را که آوردند، از بخارش معلوم بود داغ است، دست اش را به فنجان گرفت، تازه فهمیدم ما به بخار چای هم اعتماد نداریم، ما به چشم خودمان هم اعتماد نداریم...
پرسیدم: « این عدم اعتماد به دیگران، ریشه در کودکی دارد، نه؟!... » گفت « نه، هر کسی آمد، وقت رفتن تکه ایی از باورمان را با خودش بُرد...»

پسند
پیش 4 سال - ترجمه

هوا بد است
تو با کدام باد میروی؟

چه ابر تیره‌ای گرفته سینه‌ی تو را
که با هزار سال بارش شبانه روز هم
دل تو وا نمی‌شود.
#هوشنگ_ابتهاج

پسند
پیش 4 سال - ترجمه

ایـن زن کـہ دستـش را رهـا کـردی
قسـمـت شـده مـرد خـودش بـاشـد
چـشـم از هـمـہ عـالـم بـپـوشـانـد
فـکـرش پـیِ دردِ خـودش بـاشـد

پسند
پیش 4 سال - ترجمه

می توﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد
مردم ﺷﻬﺮ ﻭﻟﯽ می گوﯾﻨﺪ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺥ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻧﮕﺎﺭ !
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎﺭ !

ﯾﺎ ﺑﻘﻮﻝ ﺧﻮﺍﺟﻪ،
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺑﻮﺱ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ !
ﭼﯿﺴﺖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﻮﯾﻨﺪ...
ﻣﻦ ﻧﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﻧﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ ﻧﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﻡ …

ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ،
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ می فهمم !
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻧﮓ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺍﻧﺎﺭ

فروغ_فرخزاد

پسند
پیش 4 سال - ترجمه

چرا توقف کنم؟
پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را بخاطر بسپارم
نهایت تمامی نیروها پیوستن است
پیوستن
به اصل روشن خورشید
و ریختن به شعور نور...
صدا، صدا، صدا
تنها صداست که می ماند..!

فروغ_فرخزاد

پسند
درباره

بنا داریم به کمک خداوند و همکاری دوستان گروهی داشته باشیم برای کمک به افراد نیازمند واقعی ....