همیشه آنلاین Cover Image
همیشه آنلاین Profile Picture
115 کاربران

در بهار زندگي احساس پيري ميکنم
با همه آزادگي فکر اسيري ميکنم

بس که بد ديدم ز ياران به ظاهر خوب خود
بعد از اين بر کودک دل سختگيري ميکنم

در به رويم بسته ان از اين و از آن خسته ام
من به جمع آشيان پاشيدگان پيوسته ام

اي خداي آسمان بهتر تو ميداني که من
بارها در راه او تا پاي جان بنشسته ام

شمع بودن زره زره آب گشتن تا به کي
راه پر خاشاک را آرام رفتن تا به کي

در به رويم بسته ان از اين و از آن خسته ام
من به جمع آشيان پاشيدگان پيوسته ام

اي خداي آسمان بهتر تو ميداني که من
بارها در راه او تا پاي جان بنشسته ام

در بهار زندگي احساس پيري ميکنم
با همه آزادگي فکر اسيري ميکنم

پسند

مى‏دانیم واژه «مستضعف» از ماده ضعف است، اما چون به باب استفعال برده شده به معنى کسى است که او را به ضعف کشانده‏اند و در بند و زنجیر کرده‏اند.به تعبیر دیگر «مستضعف» کسى نیست که ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت و نیرو باشد بلکه مستضعف کسى است که نیروهاى بالفعل و بالقوه دارد، اما از ناحیه ظالمان و جباران سخت در فشار قرار گرفته، ولى با این حال در برابر بند و زنجیر که بر دست و پاى او نهاده‏اند ساکت و تسلیم نبوده، پیوسته تلاش مى‏کند تا زنجیرها را بشکند و آزاد شود، دست جباران و ستمگران را کوتاه سازد و آئین حق و عدالت را برپا کند.خداوند به چنین گروهى وعده یارى و حکومت در زمین داده است، نه افراد بى‏دست و پا و ترسو که حتى حاضر نیستند فریادى بکشند تا چه رسد به اینکه پا در میدان مبارزه بگذارند و قربانى دهند.

پسند

\"یک فردِ خوب
همیشه در ذهنِ تو می مانَد،
یک فردِ بهتر
همیشه در رویای تو می مانَد،
اما ...

یک فرد صادق
همیشه در قلب تو می مانَد... !!

پسند
پیش 5 سال - ترجمه

شیرین ترین توت ها ، پای درخت میریزد
در حالی که ما برای چیدن توت های کال ، چشم به بالا ترین شاخه ها دوخته ایم...

"این است حکایت ندیدن بهترین ها"

برای صدقه دادن، توی جیبهایمان بدنبال کمترین مبلغ میگردیم..!
اونوقت ازخداوند بالاترین درجه نعمتها را میخواهیم

پسند
پیش 5 سال - ترجمه

ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍﺍﮔﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺭﺩ؛
" ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ "
ﻣﯿﺸﻮﺩ " ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ "....
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺴﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﯾﺦ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﺩﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ،
ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺗﯽ
ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﻫﯿﭻ ﻃﺒﻌﯽ ﺧﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ..
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ،
" ﻓﺮﺻﺖ "
ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﺬﺭﺩ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺁﺏِ ﺗﻨﮓِ ﻣﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﻮﺩ
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ...
ﻗﺪﺭ " ﻟﺤﻈﺎﺕ " ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.
ﺯﻧﺪﮔﻲ _ﻣﻨﺘﻈﺮ _ ﻫﻴﭻﻛﺲ _ ﻧﻤﻴﻤﺎﻧﺪ ....

پسند